logo coach

Meer dan alleen huiswerkbegeleiding

COACH biedt meer dan alleen huiswerkbegeleiding. Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van leerlingen met ADHD, PDD-nos en het syndroom van Asperger.

Voor onze begeleiding kiezen wij voor het ‘huiskamermodel’ zodat er ook voor kinderen met een cognitieve stoornis voldoende mogelijkheid is voor een individuele aanpak. Wij streven naar een structuurverlenend klimaat in alle opzichten (ruimtelijk, sociaal, temporeel en materieel).

De begeleiding zal gericht zijn op het bieden van extra hulp bij het analyseren en hanteren van structuren in leerstof en omgeving. Wij ondersteunen onze leerlingen bij hun weekplanning wat betreft de schoolse activiteiten, maar houden ook rekening met de rest van hun leefwereld. Leerlingen worden bij ons ondersteund in de contacten met medeleerlingen en docenten. Doordat wij kleinschalig werken, zal de sociale situatie binnen ons instituut voor leerlingen inzichtelijk en hanteerbaar zijn.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich bij ons welkom en veilig voelen en op een positieve manier deel uitmaken van een kleine groep leeftijdsgenoten.

facebook twitter
COACH Huiswerkbegeleiding
ZWOLLE:
Thorbeckegracht 29
8011 VM Zwolle
(038) 4236872
DALFSEN:
Ruigedoornstraat 23
7721 BW Dalfsen
(06) 28242620
kvk nummer: 63718596

© COACH Huiswerkbegeleiding
Powered by Rianne Arts-Ramerman