Bijles

COACH geeft privélessen voor alle talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie en andere vakken op verzoek. De lessen zijn gericht op de wensen van de leerling. Dit kan zijn: het wegwerken van achterstanden; het bijhouden van de actuele stof; het voorbereiden van een toets, tentamen of examen of een combinatie hiervan.

Tijdens de eerste les worden de problemen geanalyseerd en naar aanleiding daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. Daaruit blijkt hoeveel privélessen er nodig zijn. Een leerling kan ook één dag voor een repetitie, tentamen of examen één of meerdere privélessen volgen om de laatste moeilijkheden te verhelpen.

je kan het!

Wij bieden