"Deskundig, persoonlijk en kleinschalig!"

"Bij COACH kijken ze echt naar wie ik ben
en hoe ze mij het beste kunnen helpen"

"Door de bijles begrijp ik nu in de lessen alles zoveel beter!"

persoonlijk

PERSOONLIJKE BEGELEIDING


Bij coach vinden wij dat zelfvertrouwen de basis is. Je kunt het WEL! Wij helpen je om te ontdekken hoe. COACH biedt voor iedere leerling passende begeleiding, door keuzemogelijkheden te bieden in het aantal middagen, de mate van contact met ouders en school en de combinatie met individuele begeleiding/vakhulp.

vakgespecialiseerd

GECERTIFICEERDE DOCENTEN


COACH geeft privélessen voor alle talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie en andere vakken op verzoek. De lessen zijn gericht op de wensen van de leerling.

gespecialiseerd

VOOR IEDEREENCOACH biedt meer dan alleen huiswerkbegeleiding. Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van leerlingen met ADHD, PDD-nos en het syndroom van Asperger.